עולים לתורה

מגביה/ה

גולל/ת

קורא/ת בתורה

זה הזמן לתפוס את מקומכם על הבימה...

א' תשרי, ראש השנה

נא לשלוח את הפרטים לדפנה ולהשתבץ

אחראי/ת קידוש

גבאי/ת

הפטרה:

חווה בתיה
בת שמואל ורבקה אלין