אירועים קרבים בקהילה:26.11.2016 -  "גרשו את השטן בחזרה לגיהנום" -
הקרנה חגיגית בשיתוף עם תנועת נשים עושות שלום