קליטת עליה

קהילת ברכת שלום מאמצת  כבר כמה שנים עולים מדרום אמריקה החיים ברמלה.  חלק מן העולם לוקחים חלק באירועי הקהילה. במהלך השנים נערכו טקסי עליה לתורה, נשות מצווה, חתונות וכדומה עבור העולים ובשיתופם.. ברכת שלום דואגת לעולים מול הרשויות, מול מוסדות דת ומדינה . דואגת ללבוש ומזון, מציאת מקומות עבודה , ריהוט וכדומה.