מתוך הדרשה של שירה

הדרשה שלי לרגל בת המצווה
 
סבא וסבתות אהובים, הרב מירי, הורים יקרים, חברות ואורחים נכבדים, התכנסנו היום בכדי לחגוג את בת המצווה שלי, זהו השלב בו אני יוצאת מגיל הילדות ועוברת לגיל בגרות, מעבר זה כרוך בשינויים רבים בחיי ובצורך לשאת בנטל האחריות ובמחויבות לנהוג בשיקול דעת כמו של אדם בוגר, ולכן אני חושבת שמעתה אני צריכה לקחת על עצמי יותר אחריותבמסגרת המשפחתית ובמסגרת החברה.

אני צריכה לעזור יותר במטלות הבית, לשמור על אחיי הצעירים ולעזור להם בדברים שונים אשר להם קשה לעשות, אך גם לנסות ולתרום מיכולתי לאחרים.

אני נולדתי בבוקר יום שבת, א' באייר, והשבוע מלאו לי שניים עשר שנים, ובשבת זו קוראים בבתי הכנסת את פרשת "קדושים", הפרשה השביעית המופיעה בספר ויקרא.

בני ישראל מצויים במדבר לאחר קבלת עשרת הדיברות ובניית המשכן ובפרשה זו אלוהים פונה אל משה ואומר לו לצוות על עם ישראל שיהיו קדושים כפי שהוא קדוש. על מנת להסביר את כוונתו, הוא מפרט רשימה ארוכה של חוקים ומצוות, שחלקם קשורים לנושאים חברתיים, שבין אדם לחברו (לדוגמא לתת כבוד לזולת, לא לרכל, לכבד מבוגרים) וחלקם קשורים לנושאים שבין אדם לאלוהיו (כמו לשמור את השבת ולא לעבוד אלילים) ומצוות שעניינן צדק חברתי ומצוות נוספות.פרשנים רואים בפרשה זו מעין חזרה והרחבה של עשרת הדברות ואף יש הטוענים שפרשה זו היא הגרסה המתוקנת של לוחות הברית אותן קיבל משה בפעם השנייה בעקבות חטא העגל.

כפי  שהוטלה בפרשה זו שליחות על עם ישראל, העם המתגבש בדרכו להפוך לאומה, אשר במסגרתה עליו לקבל על עצמו לשאת באחריות לקיומן של עול המצוות שניתן לו כך גם אני הגעתי עתה לשלב שבו עלי לקחת על עצמי אחריות רבה יותר. אך על אף שהדבר כרוךבנטל אקבל אותו באהבה.

בפרשת קדושים מוזכרות מספר המצוות הגדול ביותר אשר ניזכר במקרא וביניהן מספר מצוות המוכרות בלשונן לכולנו ולפי דעתי הןאף מאוד חשובות,  "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"..."ואהבת לרעך כמוך" ו- "לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול". אני מאוד מתחברת אליהן משום שהן מצוות המתייחסות לכבוד לזולת, ולפי דעתי זהו נושא מאוד חשוב. ברשותכם אתייחס לשתי מצוות מן הפרשה, ביחס למצווה "ואהבת לרעך כמוך" התנא הלל הזקן תמצת את כל תורת ישראל במשפט "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" היות וכל השאר הינו תולדה של רעיון זה. משפט זה זהה במשמעותו למצווה מן הפרשה אך בניגוד אליו נוסח כציווי אל תעשה. 

רבי עקיבא אמר " ואהבת לרעך כמוך" "זהו כלל גדול בתורה" היות ומילוי מצווה זו גורר בעקבותיו מילוי מצוות רבות אחרות שבין אדם לחברו.

מצווה נוספת וחשובה המצויה בפרשה זו היא המצווה של הותרת פאת השדה והאיסור על איסוף הלקט וכל זאת על מנת לנהוג בנדיבות ומתוך דאגהכלפי החלשים בחברה- הגר והעני.

עוד בפרשה מפורטות מצוות רבות בהקשר של יחס וכבוד לזולת,אותם הייתי רוצה לקחת איתי להמשך חיי כאדם בוגר. אני מבקשת לעצמי לא לשכוח את המצוות האלו, בכדי להיות אדם טוב יותר, ערכי ומוסרי, הדואג ועוזר לזולת המצוי במצוקה, המכבד מבוגרים ומסייע לבעלי מוגבלויות, אדם החי בחברה הוגנת ואכפתית.

אני מייחלת שבהמשך חיינו נדע כולנו לעזור לזולת באשר הוא ולכבדו, לאהוב ולדעת להתייחס יפה, ואני בטוחה שכל אחד מאתנו היה רוצה לקבל יחס כזה כלפיו מהאחרים.
 
לסיום, אני רוצה להודות למשפחתי היקרה שתמיד עזרה תמכה ואהבה, לסבא משה וסבתא רינה וסבתא דורה היקרים והנהדרים, האוהבים והנדיבים, ולדודים והדודות, בני הדודים ובנות הדודות שתמיד איתי, לחברותיי הנאמנות שאף פעם לא עזבו אותי, גם בזמן צרה, לאחותי תמר ולאחיי אורי ויאיר שלמרות שלפעמים הם מציקים הם עדיין טובי לב ונחמדים, ולהוריי מירי ושלמה האהובים שתמיד עוזרים, תומכים, אוהבים ומעודדים. לכל האורחים היקרים תודה רבה שבאתם להשתתף בשמחתי, ואני מאחלת לכולנו שנדע הרבה ימים טובים.
 
תודה רבה

פרשת השבוע

פרשת קדושים, ספר ויקרא, י"ט פסוק א':כ' פסוק כ"ז: