מסכתות

מסכת אבות היא המסכת היחידה בכל המשנה שאין בה הלכות או דיון הלכתי. כל ענינה הוא מוסר, דרך ארץ ומידות טובות. על פי המסורת נהוג לקרוא במסכת אבות בבתי הכנסת בשבתות הקיץ. התנועה הרפורמית מזמינה אתכם להצטרף למנהג וללמוד יחד איתנו משניות מהמסכת. בכל שבוע נעלה לאתר עיון נוסף על פי סדר המשניות. לימוד מעניין!

באתר התנועה יופיעו בכל שבוע משניות ממסכת אבות. כל שבוע משנה אחת מהפרק הנלמד באותה השבת, כל משנה והפרשנות האישית של אחד מחברי וחברות מר"ם. כך שגם אם אינכם לומדים מסכת אבות כסדרה, כפי שגם מופיע בלוח המנהגים שלנו, לפחות משנה אחת תהיה עיונכם.

מנהג הוא שהמסכת נקראת בבית הכנסת בשבתות הקיץ, בדרך כלל לפני תפילת מנחה, כאשר קהילות עדות המזרח והספרדים נוהגים כך רק בשבתות ספירת העומר, בין פסח לשבועות, ובסה"כ ששה שבועות. האשכנזים קוראים בה בכל השבתות שבין פסח לראש השנה ולכן קוראים את המסכת ארבע פעמים. יש הנוהגים כי בשבת שלפני חג השבועות קוראים מתוך מסכת דרך ארץ זוטא, כדי לקיים את המאמר: "דרך ארץ קדמה לתורה".

עדות לשורשי המנהג לקרוא את מסכת אבות אחר מנחה מצויה בידנו כבר מתקופת הגאונים. לפי המסורת תיקנו את המנהג רב שר-שלום גאון ורב סעדיה גאון, ראשי ישיבות בבל , לזכרו של משה רבנו שבין פסח לחג מתן תורה הכין את עם ישראל לקבלתה.

בנוסח פרקי אבות המופיע בסידורים, נפתחים הפרקים במשפט המבוא ממסכת סנהדרין: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" ומסתיימים במאמרו של ר' חנניה בן עקשיא ממסכת מכות: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". מטרת המבוא והסיום המיוחדים היא להשמיע את הציבור כי הנאמר במסכת אפשרי לכל אדם המעיין בה ואין צורך להיות אדם מיוחד או למדן גדול כדי לקיים את דברי המוסר וההתנהגות הראויה המופיעים במסכת.

מסכת אבות--מבוא