לחברי וחברות  קהילת 'ברכת שלום' שלום רב.

 ביום ראשון, כ"א אייר 10.5.15 בשעה 19:30 תתקיים אספה כללית  בבית הכנסת 'ברכת שלום' בקיבוץ גזר.
 
נושאים לדיון:
* דיווח כללי.
* אישור רוא"ח  משרד שמעון וייזר .
* אישור מאזן כללי לשנת 2014 .
* בחירת חברי הועד המנהל. 
* בחירת חברי ועדת ביקורת.
 
לאחר בחירת חברי הועד המנהל, ייבחרו על ידי הועד החדש, יו"ר קהילה, גיזבר, נציג הקהילה בתנועה.

כל חבר או חברה רשאי להציע מועמדות לכל אחד מן התפקידים הנ"ל. נא ליידע את רכזת הקהילה עד שבוע לפני הבחירות. על מנת להיבחר יש להופיע לישיבה.
 
האספה תתקיים בנוכחות חברי הועד המנהל הנוכחיים, רוא"ח העמותה, מר שמעון וייזר, וחברי ועדת הביקורת המכהנים של העמותה.
 
הישיבה פתוחה לכל החברים והחברות אשר מעוניינים לקחת חלק בה.
 
לאחר האסיפה הכללית תתקיים ישיבת ועד מנהל כללית.
 
נושאים לדיון.
* דיווח התקדמות מבנה יביל.
* דיון לקראת ניסוח חוזה שימוש בבית הכנסת החדש מול קיבוץ גזר.
* דיון בנוגע לחג שבועות .
* שונות 
  
לידיעתכם.
 
דפנה פלדמן- רכזת קהילה